Zapisz się do newslettera, a otrzymasz od nas 20 złotych zniżki na zakupy!
  • Bezpieczna płatność
  • Obsługa klienta w języku polskim
  • Szybka wysyłka
  • Gratis dostawa od 190 zł w Polsce
  • 30 dni na zwrot
Obsługa klienta
Bezpłatna infolinia
(DE) 00800 - 60 50 50 50
Rozmowa jest bezpłatna.
Poniedziałek – piątek: 09:00 - 17:00
Sobota i niedziela: 10:00 - 20:00
Zadzwoń teraz
Country - PL |
Wybierz swój sklep

Regulamin sklepu

Spis treści

1. Zakres 


2. Zawarcie umowy 


3. Prawo odstąpienia od umowy

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki dostawy i wysyłki 


6. Zachowanie tytułu prawnego 


7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia) 


8. Realizacja Voucherów Promocyjnych 


9. Realizacja Voucherów Podarunkowych 


10. Informacje na temat rozwiązywania sporów on-line 

11. Prawo właściwe 


12. Jurysdykcja 


13. Postanowienie końcowe 


14. Prawa autorskie 


1. Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej jako “OWU”) ASAMBEAUTY GmbH (niemiecki numer podatkowy: DE306907220 / HRB 226281) spółki prawa niemieckiego (adres: Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring, Niemcy, strona internetowa: http://www.asambeauty.com/pl, e-mail: customer.support.pl@asambeauty.com) (dalej jako "Sprzedawca"), mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej jako "Klient") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów i/lub usług Sprzedawcy prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. 

1.2 Sprzedawca sprzeciwia się wszelkim odniesieniom do własnych ogólnych ogólnych warunków umowy Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.3 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów (voucherów), o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany do jej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2. Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą zaproszeniu Klienta do złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Klient - po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia - składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do tych towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zakupu, który kończy proces zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie.

2.3 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej i może przyjąć ofertę Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie maksymalnie dwóch dni. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila od Sprzedawcy z akceptacją umowy. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, ofertę uważa się za odrzuconą, w wyniku czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy zostaje zapisany przez Sprzedawcę i przesłany Klientowi po zawarciu umowy z niniejszymi OWU w formie tekstowej (np. e-mail lub list). Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient ma do niego bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta po podaniu odpowiednich danych do logowania.

2.5 Klient nie jest uprawniony do prowadzenia kilku kont klienta jednocześnie. Zastrzegamy sobie prawo do połączenia kilku rejestracji oraz do zmiany, zamknięcia lub usunięcia kont klientów, którzy naruszają powyższe postanowienie.

2.6 Wszystkie pozycje oraz wybór dokonany przez Klienta są ponownie wyświetlane w przeglądzie zamówień i mogą być tam poprawiane za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy przed złożeniem wiążącej oferty. 

2.7 Umowa może być zawarta tylko w języku polskim.

2.8 Realizacja zamówienia i kontakt z klientem odbywa się zazwyczaj poprzez automatyczną realizację zamówienia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem e-mail. W szczególności Klient musi zapewnić, przy używaniu filtrów SPAM, że wszystkie e-maile Sprzedawcy lub osób trzecich, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną otrzymane.

3. Prawo odstapienia od umowy

3.1 Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. 


3.2 Dalsze informacje na temat prawa odstąpienia od umowy można znaleźć w informacjach o odstąpieniu od umowy podanych przez Sprzedawcę tutaj.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podanoinaczej, podane ceny są cenami łącznymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie przy danym opisie produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji różne opcje płatności, które są aktualnie określone w sklepie internetowym Sprzedawcy. Z powodów technicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub całkowitego zaprzestania udostępniania poszczególnych metod płatności. Aktualnie Klient ma do dyspozycji opcję płatności PayU.

4.3 Przy wyborze PayU jako formy płatności: Klient może dokonać zapłaty za zamówienie z góry na konto Sprzedawcy poprzez płatność elektroniczną w formie przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Zapłata zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU jest możliwa, jeżeli bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy, posiada stosowną umowę umożliwiającą tę formę rozliczeń z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem serwisu PayU. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również dostęp do usług bankowości elektronicznej.

4.4 Klient otrzymuje faktury za różne opcje płatności w następujący sposób:

  • PayU: Polecenie zapłaty w e-mailu potwierdzającym zawarcie umowy + Możliwość wywołania faktury na koncie klienta dostępnym online.

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa następuje do czasu "przybliżonego terminu dostawy", najpóźniej jednak w ciągu jednego (1) tygodnia od zawarcia umowy.

5.2 Nie ma minimalnej wartości zamówienia. Produkty darmowe można zamawiać tylko w połączeniu z produktami płatnymi.

5.3 Z zastrzeżeniem wszelkich ofert obejmujących darmową wysyłkę, zryczałtowana opłata za wysyłkę dla wszystkich przesyłek poniżej 190 zł łącznie na terenie Polski wynosi 29 zł. Od kwoty 190 zł (kwota całkowita to kwota na fakturze pomniejszona o wszystkie rabaty) Twoje zamówienie zostanie bezpłatnie dostarczone do Twojego domu na terenie Polski przez naszą firmę przewozową:

Państwo                      Opłata za dostawę

Poland                        29 zł

Po umieszczeniu produktów w koszyku, poinformujemy Cię, jeśli łączna kwota jest mniejsza niż 190 zł, ile jeszcze brakuje, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki. Warto więc zwrócić uwagę na tę informację i w razie potrzeby jedynie dorzucić coś do koszyka. 

5.4 Dostawa towaru odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

5.5 Jeżeli firma przewozowa odeśle towar do Sprzedawcy w przypadku, gdy dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, gdy nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do nieudanej dostawy lub gdy tymczasowo nie mógł odebrać towaru, chyba że Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem zapowiedział dostawę.

5.6 Odbiór osobisty przez Klienta jest niemożliwy z przyczyn logistycznych.

5.7 Vouchery upominkowe zostaną wysłane do Klienta drogą mailową.

5.8 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które zostały zindywidualizowane przez projektanta produktów ASAMBEAUTY GmbH lub w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie przez Klienta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb kilienta (np. produkty wykonane indywidualnie, etykiety itp.). Przy realizacji odpowiednich zamówień zakłada się, że wybrane indywidualne zamówienie jest prawidłowe i pożądane oraz zostało sprawdzone przez Klienta.

6. Zachowanie tytułu prawnego

Jeżeli Sprzedawca wykona swój obowiązek umowny jako pierwszy, zachowuje pełną własność i tytuł prawny do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

7.  Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 W przypadku wadliwości towaru obowiązują przepisy ustawowej rękojmi za wady.

7.2
 Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji u dostawcy, gdy dostarczony towar wykazuje oczywiste uszkodzenia transportowe i do poinformowania o tym Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie zastosuje się do tego żądania, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

8. Realizacja Voucherów Promocyjnych

8.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę w ramach promocji z określonym terminem ważności i bezpłatne i których Klient nie może nabyć (dalej "Vouchery Promocyjne") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy we wskazanym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii voucherowej, jeżeli odpowiednie ograniczenia wynikają z treści Vouchera Promocyjnego.

8.3 Vouchery Promocyjne mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza realizacja a nie jest możliwa.

8.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden Voucher Promocyjny.

8.5 Wartość Vouchera Promocyjnego musi odpowiadać co najmniej wartości towaru. Pozostała kwota do wykorzystania nie będzie zwracana przez Sprzedawcę.  

8.6 Jeżeli wartość Vouchera Promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.7 Środki z Vouchera Promocyjnego nie są wypłacane w gotówce ani nie przynoszą odsetek.

8.8 Voucher Promocyjny nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu przez Klienta całości lub części towaru opłaconego Voucherem Promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Voucher Promocyjny można przekazać innemu podmiotowi. Sprzedawca może wykonywać swoje obowiązki umowne w stosunku do osoby, która jest właścicielem i zrealizuje Voucher Promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma świadomość lub wykazuje rażące niedbalstwo, w odniesieniu do tego że właściciel nie jest uprawniony do wykorzystania Vouchera Promocyjnego, nie posiada zdolności do czynności prawnych lub nie jest upoważniony do reprezentowania danego właściciela.

9. Realizacja Voucherów Podarunkowych

9.1 Vouchery, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej " Vouchery Podarunkowe") można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że z treści vouchera wynika inaczej.

9.2 Vouchery Podarunkowe i pozostałe środki z Voucherów Podarunkowych mogą być zrealizowane do końca trzech lat od roku, w którym nastąpił zakup vouchera. Pozostałe środki będą przechowywane na rzecz Klienta do czasu upływu wyżej wskazanego terminu ważności Vouchera.

9.3 Vouchery Podarunkowe mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza realizacja nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden Voucher Podarunkowy. 


9.5 Vouchery Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup towarów, a nie na zakup innych Voucherów Podarunkowych.

9.6 Jeżeli wartość Vouchera Podarunkowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.

9.7 Środki z Vouchera Podarunkowego nie są wypłacane w gotówce ani nie przynoszą odsetek.

9.8 Voucher Podarunkowy można przekazać innemu podmiotowi. Sprzedawca może wykonywać swoje obowiązki umowne w stosunku do osoby, która jest właścicielem i zrealizuje Voucher Podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma świadomość lub wykazuje rażące niedbalstwo, w odniesieniu do tego że właściciel nie jest uprawniony do wykorzystania Vouchera Podarunkowego, nie posiada zdolności do czynności prawnych lub nie jest upoważniony do reprezentowania danego właściciela.

9.9 Vouchera Podarunkowego nie można łączyć z innymi kodami voucherów.

10. Informacje na temat rozwiązywania sporów on-line

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: customer.support.pl@asambeauty.com

11. Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy, których zgodnie z prawem państwa, w którym Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie można uchylić się w drodze umowy, pozostają niezmienione.

12. Jurysdykcja

Jeżeli Klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Sprzedawcy, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli Klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce siedziby Sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca jest jednak uprawniony do zwrócenia się do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego OWU jest prawnie nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.

14. Prawa autorskie

© ASAMBEAUTY GmbH - Strony sklepu oraz ich elementy, w tym zdjęcia, mogą być chronione prawem autorskim. Wykorzystanie, w szczególności powielanie i naśladowanie, nawet w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą ASAMBEAUTY GmbH.

Regulamin sklepu w formie PDF
Bezpieczna i łatwa płatność

Bezpieczna i łatwa płatność

Szybka wysyłka

Szybka wysyłka

30 dni na zwrot

30 dni na zwrot