Mehr kaufen - mehr sparen: Bis zu 25% Rabatt sichern!
  • Schnelle Lieferung
  • Gratis Versand ab 39 € in DE/AT
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Payback Logo
TrustedShops
M. Asam Kosmetik
Kundenservice
Kostenlose Hotline
(DE) 00800 - 60 50 50 50
Der Anruf ist gebührenfrei.
Mo - Fr von 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sa und So von 10:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jetzt anrufen
Country - DE/AT | EUR
Wähle Deinen Shop

Regulamin sklepu

Spis treści

1. Zakres

2. Zawarcie umowy

3. Prawo odstąpienia od umowy

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki dostawy i wysyłki

6. Zachowanie tytułu prawnego

7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

8. Realizacja Voucherów Promocyjnych

9. Realizacja Voucherów Podarunkowych

10. Informacje na temat rozwiązywania sporów on-line

11. Prawo właściwe

12. Jurysdykcja

13. Postanowienie końcowe

14. Prawa autorskie

1. Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej jako “OWU”) ASAMBEAUTY GmbH (HRB 226281) spółki prawa niemieckiego

(adres: Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring, Niemcy, strona internetowa: https://www.asambeauty.com/pl/, e-mail: customer.support.pl@asambeauty.com)

(dalej jako "Sprzedawca"), mają zastosowanie do wszystkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej jako "Klient") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów i/lub usług Sprzedawcy prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

1.2 Sprzedawca sprzeciwia się wszelkim odniesieniom do własnych ogólnych ogólnych warunków umowy Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.3 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów (voucherów), o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany do jej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2. Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą zaproszeniu Klienta do złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Klient - po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia - składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do tych towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zakupu, który kończy proces zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie.

2.3 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej i może przyjąć ofertę Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie maksymalnie dwóch dni. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila od Sprzedawcy z akceptacją umowy. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, ofertę uważa się za odrzuconą, w wyniku czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy zostaje zapisany przez Sprzedawcę i przesłany Klientowi po zawarciu umowy z niniejszymi OWU w formie tekstowej (np. e-mail lub list). Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient ma do niego bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta po podaniu odpowiednich danych do logowania.

2.5 Klient nie jest uprawniony do prowadzenia kilku kont klienta jednocześnie. Zastrzegamy sobie prawo do połączenia kilku rejestracji oraz do zmiany, zamknięcia lub usunięcia kont klientów, którzy naruszają powyższe postanowienie.

2.6 Wszystkie pozycje oraz wybór dokonany przez Klienta są ponownie wyświetlane w przeglądzie zamówień i mogą być tam poprawiane za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy przed złożeniem wiążącej oferty.

2.7 Umowa może być zawarta tylko w języku polskim.

2.8 Realizacja zamówienia i kontakt z klientem odbywa się zazwyczaj poprzez automatyczną realizację zamówienia oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem e-mail. W szczególności Klient musi zapewnić, przy używaniu filtrów SPAM, że wszystkie e-maile Sprzedawcy lub osób trzecich, którym zlecono realizację zamówienia, zostaną otrzymane.

3. Prawo odstapienia od umowy

3.1 Prawo odstąpienia od umów kupna-sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy Masz prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować ASAMBEAUTY GmbH, Feringastraße 12A, 85774 Unterföhring, GERMANY, Tel.: 00800 - 60 50 50 50, EMail: customer.support.pl@asambeauty.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Towar należy odesłać lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o swoim odstąpieniu od umowy do SCA Logistik & Fulfillment GmbH, ASAMBEAUTY GmbH, Benzstrasse 4, 85084 Reichertshofen, NIEMCY. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.Ponoszą Państwo koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy Zgodnie z przepisami polskiego prawa, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Tego typu produkty obecne są w ofercie naszego sklepu.

Niezależnie od powyższego, akceptujemy zwroty otwartych produktów, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientom, lecz jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany decyzji w indywidualnych przypadkach.

Prawo odstąpienia nie istnieje w przypadku umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub określenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumentów.

Prawo do odstąpienia od umów o świadczeniu usług

Prawo odstąpienia od umowy Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ASAMBEAUTY GmbH, Feringastraße 12A, 85774 Unterföhring, Tel.: 00800 - 60 50 50, E-Mail: kundenservice@asambeauty.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w sposób zrozumiałego oświadczenia (np. za pomocą pisma lub e-maila). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem jej terminu.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza standardowa dostawa), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie najpóźniej niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tej samej formy płatności, które zostały użyte podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście sie Państwo na na inne rozwiązanie; w żadnym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeżeli wystąpili Państwo z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani dokonać zapłaty w wysokości kwoty adekwatnej do proporcjonalnie wykonanych przez nas usług do chwili powiadomienia nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie. Ponoszą Państwo koszty zwrotu towarów.

Informacje Ogólne

  1. Prosimy o unikanie uszkodzeń i zanieczyszczeń towaru. Proszę odesłać do nas towar w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadają Państwo już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie wystarczającej ochrony przed uszkodzeniami transportowymi za pomocą odpowiedniego opakowania.

  2. Prosimy pamiętać, że wyżej wymieniony punkt 1 nie jest warunkiem skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wydrukuj poniższy formularz i odeślij wypełniony na adres:) ASAMBEAUTY GmbH, Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring, NIEMCY, e-mail:customer.support.pl@asambeauty.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*):

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data zamówienia (*)/data dostarczenia (*):

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska) Konsumenta(ów):

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres konsumenta(ów)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis konsumenta (ów)/ Data:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) niepotrzebne skreślić

4. Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami łącznymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie przy danym opisie produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji różne opcje płatności, które są określone w sklepie internetowym Sprzedawcy. Z powodów technicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub całkowitego zaprzestania udostępniania poszczególnych metod płatności. Aktualnie Klient ma do dyspozycji opcję płatności PayU.

4.3 Przy wyborze PayU jako formy płatności: Klient może dokonać zapłaty za zamówienie z góry na konto Sprzedawcy poprzez płatność elektroniczną w formie przelewu bankowego lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Zapłata zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU jest możliwa, jeżeli bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy, posiada stosowną umowę umożliwiającą tę formę rozliczeń z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest operatorem serwisu PayU. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również dostęp do usług bankowości elektronicznej.

4.4 Klient otrzymuje faktury za różne opcje płatności w następujący sposób:

PayU: Polecenie zapłaty w e-mailu potwierdzającym zawarcie umowy + Możliwość wywołania faktury na koncie klienta dostępnym online;

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa następuje do czasu "przybliżonego terminu dostawy", najpóźniej jednak w ciągu jednego (1) tygodnia od zawarcia umowy.

5.2 Nie ma minimalnej wartości zamówienia. Produkty darmowe można zamawiać tylko w połączeniu z produktami płatnymi.

5.3 Z zastrzeżeniem wszelkich ofert obejmujących darmową wysyłkę, zryczałtowana opłata za wysyłkę dla wszystkich przesyłek poniżej 190 zł łącznie na terenie Polski wynosi 29 zł. Od kwoty 190 zł (kwota całkowita to kwota na fakturze pomniejszona o wszystkie rabaty) Twoje zamówienie zostanie bezpłatnie dostarczone do Twojego domu na terenie Polski przez naszą firmę przewozową:

Państwo Opłata za dostawę

Poland 29 zł

Po umieszczeniu produktów w koszyku, poinformujemy Cię, jeśli łączna kwota jest mniejsza niż 190 zł, ile jeszcze brakuje, aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki. Warto więc zwrócić uwagę na tę informację i w razie potrzeby jedynie dorzucić coś do koszyka.

5.4 Dostawa towaru odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

5.5 Jeżeli firma przewozowa odeśle towar do Sprzedawcy w przypadku, gdy dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, gdy nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do nieudanej dostawy lub gdy tymczasowo nie mógł odebrać towaru, chyba że Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem zapowiedział dostawę.

5.6 Odbiór osobisty przez Klienta jest niemożliwy z przyczyn logistycznych.

5.7 Vouchery upominkowe zostaną wysłane do Klienta drogą mailową.

5.8 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które zostały zindywidualizowane przez projektanta produktów ASAMBEAUTY GmbH lub w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie przez Klienta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb kilienta (np. produkty wykonane indywidualnie, etykiety itp.). Przy realizacji odpowiednich zamówień zakłada się, że wybrane indywidualne zamówienie jest prawidłowe i pożądane oraz zostało sprawdzone przez Klienta.

6. Zachowanie tytułu prawnego

Jeżeli Sprzedawca wykona swój obowiązek umowny jako pierwszy, zachowuje pełną własność i tytuł prawny do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 W przypadku wadliwości towaru obowiązują przepisy ustawowej rękojmi za wady.

7.2Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji u dostawcy, gdy dostarczony towar wykazuje oczywiste uszkodzenia transportowe i do poinformowania o tym Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie zastosuje się do tego żądania, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

8. Realizacja Voucherów Promocyjnych

8.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę w ramach promocji z określonym terminem ważności i bezpłatne i których Klient nie może nabyć (dalej "Vouchery Promocyjne") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy we wskazanym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii voucherowej, jeżeli odpowiednie ograniczenia wynikają z treści Vouchera Promocyjnego.

8.3 Vouchery Promocyjne mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza realizacja a nie jest możliwa.

8.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden Voucher Promocyjny.

8.5 Wartość Vouchera Promocyjnego musi odpowiadać co najmniej wartości towaru. Pozostała kwota do wykorzystania nie będzie zwracana przez Sprzedawcę.

8.6 Jeżeli wartość Vouchera Promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.7 Środki z Vouchera Promocyjnego nie są wypłacane w gotówce ani nie przynoszą odsetek.

8.8 Voucher Promocyjny nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu przez Klienta całości lub części towaru opłaconego Voucherem Promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Voucher Promocyjny można przekazać innemu podmiotowi. Sprzedawca może wykonywać swoje obowiązki umowne w stosunku do osoby, która jest właścicielem i zrealizuje Voucher Promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma świadomość lub wykazuje rażące niedbalstwo, w odniesieniu do tego że właściciel nie jest uprawniony do wykorzystania Vouchera Promocyjnego, nie posiada zdolności do czynności prawnych lub nie jest upoważniony do reprezentowania danego właściciela.

9. Realizacja Voucherów Podarunkowych

9.1 Vouchery, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej " Vouchery Podarunkowe") można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że z treści vouchera wynika inaczej.

9.2 Vouchery Podarunkowe i pozostałe środki z Voucherów Podarunkowych mogą być zrealizowane do końca trzech lat od roku, w którym nastąpił zakup vouchera. Pozostałe środki będą przechowywane na rzecz Klienta do czasu upływu wyżej wskazanego terminu ważności Vouchera.

9.3 Vouchery Podarunkowe mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza realizacja nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia może zostać zrealizowany tylko jeden Voucher Podarunkowy.

9.5 Vouchery Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup towarów, a nie na zakup innych Voucherów Podarunkowych.

9.6 Jeżeli wartość Vouchera Podarunkowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.

9.7 Środki z Vouchera Podarunkowego nie są wypłacane w gotówce ani nie przynoszą odsetek.

9.8 Voucher Podarunkowy można przekazać innemu podmiotowi. Sprzedawca może wykonywać swoje obowiązki umowne w stosunku do osoby, która jest właścicielem i zrealizuje Voucher Podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma świadomość lub wykazuje rażące niedbalstwo, w odniesieniu do tego że właściciel nie jest uprawniony do wykorzystania Vouchera Podarunkowego, nie posiada zdolności do czynności prawnych lub nie jest upoważniony do reprezentowania danego właściciela.

9.9 Vouchera Podarunkowego nie można łączyć z innymi kodami voucherów.

10.Informacje na temat rozwiązywania sporów on-line

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:customer.support.pl@asambeauty.com.

11. Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy, których zgodnie z prawem państwa, w którym Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie można uchylić się w drodze umowy, pozostają niezmienione.

12. Jurysdykcja

Jeżeli Klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego z siedzibą na terytorium Sprzedawcy, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli Klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce siedziby Sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca jest jednak uprawniony do zwrócenia się do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego OWU jest prawnie nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.

14. Prawa autorskie

© ASAMBEAUTY GmbH - Strony sklepu oraz ich elementy, w tym zdjęcia, mogą być chronione prawem autorskim. Wykorzystanie, w szczególności powielanie i naśladowanie, nawet w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą ASAMBEAUTY GmbH.

Regulamin sklepu w formie PDF
Einfache & sichere Zahlung

Einfache & sichere Zahlung

Schnelle Lieferung

Schnelle Lieferung

30 Tage Rückgaberecht

30 Tage Rückgaberecht

Kauf auf Rechnung

Kauf auf Rechnung